اسانس و طعم دهنده

پودر دود 900 گرم
پودر اسانس دود
بسته 900 گرمی
185,000 تومان
پودر کره 900 گرم
اسانس کره بصورت پودرطعم دهنده کره پودریطعم و عطر خوش کره مقاوم به حرارتاسانس کره پودری محلول در آب و محلول در روغن
140,000 تومان