لوازم سوشی (غذای شرق آسیا)

لوازم سوشی (غذای شرق آسیا)

جلبک سوشی نوری 100 برگی
آخرین اقلام موجود در انبار
جلبک سوشی نوری
بسته 100 برگی
850,000 تومان
مایونز ژاپنی 500 گرم kewpie
آخرین اقلام موجود در انبار
مایونز ژاپنیبرند kewpieوزن 500 گرم
235,000 تومان
ترشی زنجبیل 1500 گرم
آخرین اقلام موجود در انبار
ترشی زنجبیلوزن 1500 گرم
295,000 تومان