لوازم سوشی (غذای شرق آسیا)

لوازم سوشی (غذای شرق آسیا)

جلبک سوشی نوری 50 برگی
آخرین اقلام موجود در انبار
جلبک سوشی نوری
بسته 50 برگی
450,000 تومان
جلبک سوشی نوری 100 برگی
آخرین اقلام موجود در انبار
جلبک سوشی نوری
بسته 100 برگی
850,000 تومان
ترشی زنجبیل 1500 گرم
آخرین اقلام موجود در انبار
ترشی زنجبیلوزن 1500 گرم
295,000 تومان
سویا سس لایت 1.9 لیتر Haday
آخرین اقلام موجود در انبار
سویا سس لایتمقدار 1.9 لیتربرند Haday
340,000 تومان