دستمال حوله ای 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.
دستمال حوله ای

دستمال حوله ای نوعی کاغذ نرم از نوع دستمال کاغذی می‌باشد که بیشتر برای حفظ بهداشت مورد استفاده قرار میگیرد

بالا