سس اویستر ماماسیتا 443 گرم mama sitas oyster sauce

سس اویستر ماماسیتا 443 گرم mama sitas oyster sauce گالری تصاویر

محصول جدید

سس صدف (اویستر سس)
مقدار 443 گرم
مایع

95,000 تومان

8 قلم

سس اویستر ماماسیتا 443 گرم mama sitas oyster sauce
450 گرم
مایع
بطری
مرینیت

سس ماماسیتا

سس اویستر ماماسیتا از گوشت گوزن های واقعی استخراج می شود ، طعم کامل آن فقط می تواند به عنوان یک سس برای غذاهای شرقی بماند. به عنوان یک سس برای سبزیجات پخته شده مناسب می باشد و به عنوان یک عنصر اصلی طعم دهنده در انواع سرخ کردنی ها می باشد.

مــحصولات مرتبط