سلولزی و بهداشتی 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

محصولات سلولزی بهداشتی

زیرشاخه ها

پوشک بچه

پوشَک وسیله‌ای است که به کودکان یا سالخوردگان می‌بندند تا شخصی که قادر به کنترل ادرار و مدفوع خود نیست از آن...

دستمال کاغذی

دستمال کاغذی

دستمال توالت

دستمال توالت نوعی کاغذ نرم از نوع دستمال کاغذی می‌باشد که بیشتر برای حفظ بهداشت شخصی و پس از دفع مدفوع یا ادرار...

دستمال حوله ای

دستمال حوله ای نوعی کاغذ نرم از نوع دستمال کاغذی می‌باشد که بیشتر برای حفظ بهداشت مورد استفاده قرار میگیرد

نوار بهداشتی

نوار بهداشتی دستمالی است که از نظر ظاهری همانند پوشک نوزادان و کوچکتر از آن است، زنان در دوران عادت ماهانه برای...

زیر انداز بهداشتی...

زیر انداز بهداشتی یکبار مصرف

دستمال مرطوب

دستمال مرطوب

بالا